Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 8 đường và phương tiện giao thông trang 25, 26, 27 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Viết tên loại đường giao thông vào chỗ …. dưới mỗi hình. Nối hình với ô chữ cho phù hợp. Nối tên phương tiện giao thông với tiện ích cho phù hợp. Tô màu vào các biển báo dưới đây. Viết vào ô trống chữ D dưới biển báo chỉ dẫn, chữ C dưới biển báo cấm; chữ N dưới biển báo nguy hiểm. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời của em. Viết tên các loại đường giao thông, một số phương tiện giao thông và một số biển báo giao thông có ở địa phương em

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên loại đường giao thông vào chỗ …. dưới mỗi hình.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh để xác định trong đó vẽ phương tiện gì, phương tiện đó đi trên đường nào?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối hình với ô chữ cho phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các phương tiện và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối tên phương tiện giao thông với tiện ích cho phù hợp.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ để nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a. Tô màu vào các biển báo dưới đây.

b. Viết vào ô □ chữ D dưới biển báo chỉ dẫn, chữ C dưới biển báo cấm; chữ N dưới biển báo nguy hiểm.

Phương pháp giải:

Em quan sất kĩ các hình để điền chữ phù hợp.

- Biển báo cấm: hình tròn

- Biển báo nguy hiểm: hình tam giác

- Biển cảnh báo nguy hiểm: nền hình tam giác

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời của em.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và đọc các đáp án để lựa chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a. Nếu là bạn trai trong hình, em sẽ khuyên bạn không được chạy sang đường

=> Chọn C

b. Nếu là bạn gái trong hình, em sẽ thuyết phục anh không được đi vào đường một chiều

=> Chọn C

Câu 6

Viết tên các loại đường giao thông, một số phương tiện giao thông và một số biển báo giao thông có ở địa phương em

- Các loại đường giao thông:

- Một số phương tiện giao thông:

- Một số biển báo giao thông:

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ địa phương để hoàn thành bài tập

Lời giải chi tiết:

- Các loại đường giao thông: đường sắt, đường thủy, đường bộ

- Một số phương tiện giao thông: tàu hỏa, ô tô, xe máy, xe đạp, thuyền, bè, phà

- Một số biển báo giao thông: cấm đi ngược chiều, cấm ô tô, cảnh báo phía trước có công trường thi công,…

 


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu