Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 21 một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trang 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


1. Đánh dấu X vào ô trống trước những việc không nên làm khi có lũ. 2. Đánh dấu X vào ô trống trước những việc nên làm khi có hạn hán. 3. Nối ô chữ cho phù hợp: 4. Viết chữ Đ vào ô trước ý đúng, S vào ô trước ý sai đối với những việc nên làm khi có giông để tránh bị sét đánh. 5. a) Viết tên hiện tượng thiên tai vào chỗ … cho phù hợp dưới mỗi hình sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Đánh dấu vào ô trống trước những việc không nên làm khi có lũ.

2. Đánh dấu vào ô trống trước những việc nên làm khi có hạn hán.

3. Nối ô chữ cho phù hợp:

4. Viết chữ Đ vào ô trước ý đúng, vào ô trước ý sai đối với những việc nên làm khi có giông để tránh bị sét đánh.

5. 

a) Viết tên hiện tượng thiên tai vào chỗ … cho phù hợp dưới mỗi hình sau.

b) Viết một việc cần làm để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong mỗi trường hợp thiên tai nói trên.

Câu 1

Đánh dấu X vào ô trống trước những việc không nên làm khi có lũ.

___ Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo.

___ Sử dụng nước lũ để nấu ăn mà không lọc, khử trùng.

___ Chơi trên đường ngập nước.


Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về lũ.

Lời giải chi tiết:

Những việc không nên làm khi có lũ:

- Sử dụng nước lũ để nấu ăn mà không lọc, khử trùng.

- Chơi trên đường ngập nước.

Câu 2

Đánh dấu X vào ô trống trước những việc nên làm khi có hạn hán.

___ Sử dụng nước đã dùng trong sinh hoạt (ví dụ: dùng nước đã rửa rau để tưới cây hoặc dội nhà vệ sinh).

___ Không uống nước.

___ Không tắm giặt.

Phương pháp giải:

Đọc các đáp án, dựa vào kiến thức đã học để chọn đúng việc nên làm khi có hạn hán.

Lời giải chi tiết:

Việc nên làm khi có hạn hán:

Sử dụng nước đã dùng trong sinh hoạt (ví dụ: dùng nước đã rửa rau để tưới cây hoặc dội nhà vệ sinh).

Câu 3

Nối ô chữ cho phù hợp:

Phương pháp giải:

Chọn các hành động phù hợp với trước khi bão và sau khi bão.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Viết chữ Đ vào ô trước ý đúng, S vào ô trước ý sai đối với những việc nên làm khi có giông để tránh bị sét đánh.

a) Nếu ở trong nhà

___ Ở gần đường dây điện, các đồ dùng điện.

___ Tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước.

___ Không sử dụng điện thoại, trừ trường hợp rất cần thiết.

b) Nếu ở ngoài trời

___ Tuyệt đối không trú mưa dưới tán cây.

___ Tránh xa các vật kim loại như xe đạp, xe máy, cày, cuốc, hàng rào sắt,...

___ Tìm chỗ khô ráo, chỗ thấp để trú ẩn.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về giông sét.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu ở trong nhà

S - Ở gần đường dây điện, các đồ dùng điện.

Đ - Tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước.

Đ - Không sử dụng điện thoại, trừ trường hợp rất cần thiết.

b) Nếu ở ngoài trời

Đ - Tuyệt đối không trú mưa dưới tán cây.

Đ - Tránh xa các vật kim loại như xe đạp, xe máy, cày, cuốc, hàng rào sắt,...

Đ - Tìm chỗ khô ráo, chỗ thấp để trú ẩn.

Câu 5

a) Viết tên hiện tượng thiên tai vào chỗ … cho phù hợp dưới mỗi hình sau.

b) Viết một việc cần làm để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong mỗi trường hợp thiên tai nói trên.

- Trong trường hợp thiên tai ở hình 1: …

- Trong trường hợp thiên tai ở hình 2: …

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1, 2 để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Tên hiện tượng thiên tai

- Hình 1: Hạn hán.

- Hình 2: Bão.

b) Một việc cần làm để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

- Trong trường hợp thiên tai ở hình 1: Sử dụng nước đã dùng trong sinh hoạt (ví dụ: dùng nước đã rửa rau để tưới cây hay dội nhà vệ sinh,...).

- Trong trường hợp thiên tai ở hình 2: Chặt bớt các cành cây trước khi bão về.


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu