Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 1: Gia đình - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp ..

Bài 1 các thế hệ trong gia đình trang 4, 5 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Viết các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà, gia đình bạn An vào bảng dưới đây. Gia đình em có mấy thế hệ cùng chung sống. Viết, vẽ sơ đồ các thế hệ trong gia đình em vào khung dưới đây. Nối hình với ô chữ cho phù hợp. Nói về sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương của em đối với các thành viên trong gia đình cho các bạn nghe.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà, gia đình bạn An vào bảng dưới đây.

Gia đình

Thành viên trong gia đình

Thế hệ thứ nhất

Thế hệ thứ hai

Thế hệ thứ ba

Gia đình bạn Hà

 

 

 

Gia đình bạn An

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Em quan sát hình 1 và 2 trong SGK Tự nhiên và xã hội 2 trang 6, 7 để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Gia đình

Thành viên trong gia đình

Thế hệ thứ nhất

Thế hệ thứ hai

Thế hệ thứ ba

Gia đình bạn Hà

Bố, mẹ

Anh trai, Hà

 

Gia đình bạn An

Ông, bà

Bố, mẹ

An, em gái

 

Câu 2

a. Gia đình em có mấy thế hệ cùng chung sống?

b. Viết, vẽ sơ đồ các thế hệ trong gia đình em vào khung dưới đây.

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình mình để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Gia đình em có 3 thế hệ cùng chung sống.

b. Sơ đồ thể hiện các thế hệ trong gia đình:

Câu 3

Nối hình với ô chữ cho phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nói về sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương của em đối với các thành viên trong gia đình cho các bạn nghe.

Phương pháp giải:

Em thực hành nói với các bạn trên lớp.

Lời giải chi tiết:

Ở nhà, tớ thường giúp mẹ làm những công việc nhà. Tớ lấy tăm mời ông bà, bố mẹ sau khi ăn cơm xong. Mỗi khi ông bà bị mỏi, tớ thường bóp vai cho ông bà.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu