Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 10 mua, bán hàng hóa trang 31, 32 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Đọc các thẻ, viết các số ứng với các thẻ vào ô trống trong hai sơ đồ dưới đây cho phù hợp. Chúng ta phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua để. Gia đình em thường mua hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày ở những đâu. Viết tên một số hàng hóa gia đình em mua ở những nơi đó. Lập danh sách những truyện và đồ dùng học tập cần mua vào bảng dưới đây. Giải thích với mẹ tại sao em chọn mua những truyện và đồ dùng học tập đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc các thẻ, viết các số ứng với các thẻ vào ô □ trong hai sơ đồ dưới đây cho phù hợp.Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các thẻ và sắp xếp theo thứ tự phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước những ý đúng.

Chúng ta phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua để:

A. Chọn được hàng hóa chất lượng

B. Mua được nhiều hàng hóa.

C. Phù hợp với số tiền của mình

D. Phù hợp với nhu cầu của mình

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ và chọn những ý đúng.

Lời giải chi tiết:

Chúng ta phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua để:

A. Chọn được hàng hóa chất lượng

C. Phù hợp với số tiền của mình

D. Phù hợp với nhu cầu của mình

Câu 3

a. Gia đình em thường mua hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày ở những đâu?

b. Viết tên một số hàng hóa gia đình em mua ở những nơi đó.

- Ở chợ:

- Ở cửa hàng:

- Ở siêu thị:

- Ở trung tâm thương mại:

Phương pháp giải:

Em liên hệ gia đình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a. Gia đình em thường mua hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày ở chợ, siêu thị và cửa hàng tạp hóa.

b. Viết tên một số hàng hóa gia đình em mua ở những nơi đó.

- Ở chợ: gạo, thức ăn,…

- Ở cửa hàng: bánh, kẹo

- Ở siêu thị: dầu gội, sữa tắm

- Ở trung tâm thương mại: tủ lạnh, điều hòa,…

Câu 4

Chủ nhật tới mẹ cho em đi siêu thị mua truyện và đồ dùng học tập.

a. Lập danh sách những truyện và đồ dùng học tập cần mua vào bảng dưới đây.

b. Giải thích với mẹ tại sao em chọn mua những truyện và đồ dùng học tập đó.

STT

Tên truyện

Số lượng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

STT

Tên đồ dùng học tập

Số lượng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các ô và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a.

STT

Tên truyện

Số lượng

1

Ngôi nhà của cá con

1

2

Chú bé chăn cừu

1

3

Tấm Cám

1

STT

Tên đồ dùng học tập

Số lượng

1

Bút chì

2

2

Tẩy

1

3

Thước kẻ

1

 b. Giải thích với mẹ:

- Con mua truyện đọc để thư giãn sau một ngày học tập

- Con mua đồ dùng học tập để phục vụ cho việc học của con.

 


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu