Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 2: Trường học - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớ..

Bài 7 an toàn khi ở trường trang 21, 22 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Hoàn thành bảng dưới đây. Hãy chọn một hoạt động ở trường và hoàn thành bảng dưới đây. Viết chữ N vào ô trống trước việc em nên làm, chữ K vào ô trống trước việc em không nên làm để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. Viết khẩu hiệu hoặc cam kết thực hiện giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hoàn thành bảng dưới đây.

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy chọn một hoạt động ở trường và hoàn thành bảng dưới đây.

Hoạt động

Các tình huống nguy hiểm, rủi ro

Cách phòng tránh

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động

Các tình huống nguy hiểm, rủi ro

Cách phòng tránh

Dọn dẹp vệ sinh lớp học

- Lau quạt trần trên cao

- Sàn trơn trượt

- Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo

 

- Đi lại cẩn thận, không chạy nhảy

 

Câu 3

Viết ích lợi của việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trước khi tham gia các hoạt động ở trường.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Xác định được các tình huông nguy hiểm, rủi ro trước khi tham gia các hoạt động ở trường giúp chúng ta có thể phòng tránh được những tình huống đó.

Câu 4

Viết chữ N vào ô □ trước việc em nên làm, chữ K vào ô □ trước việc em không nên làm để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường.


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các ý và điền chữ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết khẩu hiệu hoặc cam kết thực hiện giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường

Phương pháp giải:

Em viết một số khẩu hiệu và cam kết của mình.

Lời giải chi tiết:

Một số khẩu hiệu

- An toàn là bạn, tai nạn là thù.

- An toàn là trên hết!


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu