Bài 9.10 trang 31 SBT Vật lí 8


Đề bài

Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng \(75,8cmHg\)

a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là \(136.{10^3}N/m^3\).

b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu \(5m\). Lấy trọng lượng riêng của nước là \(10.{10^3}N/m^3\). Áp suất này bằng bao nhiêu \(cmHg\)? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính áp suất: \(p = d.h\)

Lời giải chi tiết

a) Đổi \(75,8cm Hg\) = \(0,758m Hg\)

Áp suất khí quyển là:

\(p_{kq} = d.h = 136.{10^3}.0,758 = 103088 Pa\)

b) Áp suất do nước gây ra ở độ sâu \(5m\) là:

\(p = d.h = 10.{10^3}.5 = 50000N/m^2\)

Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu \(5m\) là:

\(p = 50000 + 103088 = 153088 N/m^2 \) 

Áp suất này tương đương với áp suất của cột thủy ngân cao:

\(\eqalign{& h = \frac{p}{{{d_{Hg}}}} = \frac{{153088}}{{{{136.10}^3}}} = 1,126m = 112,6cm  \cr&  \to p = 112,6cmHg \cr} \)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu
 • Bài 9.11 trang 31 SBT Vật lí 8

  Giải bài 9.11 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg.

 • Bài 9.12 trang 31 SBT Vật lí 8

  Giải bài 9.12 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Một bình cầu được nối với một ống chữ U có chứa thủy ngân (H.9.2)

 • Bài 9.9 trang 31 SBT Vật lí 8

  Giải bài 9.9 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm?

 • Bài 9.8 trang 31 SBT Vật lí 8

  Giải bài 9.8 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra:

 • Bài 9.7 trang 30 SBT Vật lí 8

  Giải bài 9.7 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li nếu không dùng thủy ngân có trọng lượng riêng 136000N/m3 mà dùng rượu có trọng lượng riêng 8 000N/m3 thì chiều cao của cột rượu sẽ là:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.