Bài 9.10 trang 31 SBT Vật lí 8


Giải bài 9.10 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8 cmHg.

Đề bài

Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng \(75,8cmHg\)

a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là \(136.{10^3}N/m^3\).

b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu \(5m\). Lấy trọng lượng riêng của nước là \(10.{10^3}N/m^3\). Áp suất này bằng bao nhiêu \(cmHg\)? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính áp suất: \(p = d.h\)

Lời giải chi tiết

a) Đổi \(75,8cm Hg\) = \(0,758m Hg\)

Áp suất khí quyển là:

\(p_{kq} = d.h = 136.{10^3}.0,758 = 103088 Pa\)

b) Áp suất do nước gây ra ở độ sâu \(5m\) là:

\(p = d.h = 10.{10^3}.5 = 50000N/m^2\)

Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu \(5m\) là:

\(p = 50000 + 103088 = 153088 N/m^2 \) 

Áp suất này tương đương với áp suất của cột thủy ngân cao:

\(\eqalign{& h = \frac{p}{{{d_{Hg}}}} = \frac{{153088}}{{{{136.10}^3}}} = 1,126m = 112,6cm  \cr&  \to p = 112,6cmHg \cr} \)

Loigiaihay.com 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Áp suất khí quyển

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài