Giải bài 8 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc ti vi 42 inch tại một siêu thị điện máy là 8 000 000 đồng. Đến tháng 9, siêu thị giảm giá 5% cho mỗi chiếc ti vi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc ti vi 42 inch chỉ còn 6 840 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Tính giá chiếc tivi trong tháng 9.

-          Tính số tiền chiếc tivi sau khi được giảm giá trong tháng 10

-          Tính số phần trăm giá tiền sau khi siêu thị đã giảm giá trong tháng 10 so với tháng 9

Lời giải chi tiết

Trong tháng giá chiếc ti vi còn: 100% - 5%=95% so với giá niêm yết.

Giá chiếc tivi trong tháng 9 là:

\(8\,000\,000.\frac{{95}}{{100}} = 7\,600\,000\)(đồng)

Số tiền siêu thị đã giảm giá trong tháng 10 là:

7 600 000- 6 840 000 = 760 000 (đồng)

Tháng 10, siêu thị đã giảm giá số phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9 là:

760 000 : 7 600 000 .100  = 10%

Vậy trong tháng 10 siêu thị đã giảm giá 10% so với tháng 9.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm