Giải bài 6 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,35 m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới. Chiều dài của phần nối chung là \(\frac{2}{{25}}\)m. Hỏi đoạn ống nước mới dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài đoạn ống nước mới = Tổng chiều dài hai đoạn ống nước – chiều dài phần nối chung.

Lời giải chi tiết

Độ dài đoạn ống nước mới là:

\(0,8 + 1,35 - \frac{2}{{25}} = 2,15 - 0,08 = 2,07\)(mét)

Vậy độ dài ống nước mới là: 2,07 m


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm