Giải bài 7 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một nhà máy trong tuần thứ nhất đã thực hiện được \(\frac{4}{{15}}\) kế hoạch tháng, trong tuần thứ hai thực hiện được \(\frac{7}{{30}}\) kế hoạch, trong tuần thứ ba thực hiện được \(\frac{3}{{10}}\) kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện bao nhiêu phần kế hoạch?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Tính tổng số phần công việc sau ba tuần nhà máy đã thực hiện được

-          Lượng công việc tuần cuối nhà máy cần phải thực hiện = 1- tổng số phần công việc sau ba tuần nhà máy đã thực hiện được.

Lời giải chi tiết

Tổng số phần công việc sau ba tuần nhà máy đã thực hiện được là:

\(\frac{4}{{15}}\)+\(\frac{7}{{30}}\)+\(\frac{3}{{10}}\)=\(\frac{4}{5}\)(công việc)

Lượng công việc tuần cuối nhà máy cần thực hiện là:

\(1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}\) (công việc)

Vậy tuần cuối nhà máy cần thực hiện \(\frac{1}{5}\) công việc.

Chú ý:

Coi tổng số phần công việc cần hoàn thành là 1 công việc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm