Giải bài 7 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: \(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}}\) theo hai cách như sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = \frac{{54,1.7}}{{26,2}} = 14,454... \approx 14,5\)

Cách 2:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = 14,381... \approx 14,4\)

Chú ý:

Kết quả tính theo 2 cách có thể chênh lệch, tùy thuộc vào cách làm tròn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm