Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

\(\begin{array}{l}a)\,\sqrt 9  \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 5  \in \mathbb{R};\,\,\,\\c)\,\frac{{11}}{9} \notin \mathbb{R};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\, - \sqrt 7  \in \mathbb{R}.\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\mathbb{Q} = \left\{ {\frac{a}{b}|\,a,b \in \mathbb{Z};\,\,b \ne 0} \right\}\)

Tập hợp số hữu tỉ (kí hiệu:\(\mathbb{R}\)) gồm các số vô tỉ và các số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

a)      Đúng. Do \(\sqrt 9  = 3 = \frac{3}{1} \in \mathbb{Q}\) nên \(\sqrt 9  \in \mathbb{Q}\)

b)      Đúng. \(\sqrt 5  = 236...\) là số vô tỉ nên \(\sqrt 5  \in \mathbb{R}\)

c)      Sai. \(\frac{{11}}{9}\) là số hữu tỉ nên \(\frac{{11}}{9} \in \mathbb{R}\)

d)      Đúng. \( - \sqrt 7 \) là số vô tỉ nên \( - \sqrt 7  \in \mathbb{R}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm