Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết cụ thể các số sau dấu phẩy và so sánh.

Lời giải chi tiết

Ta có: 3,4(24) = 3,4242424….. và 3,(42)=3,4242424….

Vậy hai số đã cho bằng nhau.

Chú ý: a,b(cb) = a,(bc).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm