Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính:

\(\sqrt {91} ;\,\,\,\sqrt {49} ;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}} ;\,\,\,\sqrt {{{\left( { - 4} \right)}^2}} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện tính các căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {91}  \approx 9,54;\,\,\,\sqrt {49}  = 7;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}}  = 12;\,\,\,\sqrt {{{\left( { - 4} \right)}^2}}  = 4\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm