Giải bài 5 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm x, biết: \({\left( {x - 5} \right)^2} = 64\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^2} = {a^2}\) suy ra \(x = a\) hoặc \(x =  - a\).

Lời giải chi tiết

\({\left( {x - 5} \right)^2} = 64 \Leftrightarrow {\left( {x - 5} \right)^2} = {8^2} \Leftrightarrow \left[ {_{x - 5 =  - 8}^{x - 5 = 8}} \right. \Leftrightarrow \left[ {_{x =  - 3}^{x = 13}} \right.\)

Vậy \(x \in \left\{ {13; - 3} \right\}\)\(x \in \left\{ {13; - 3} \right\}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm