Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a)      \(\frac{5}{{16}};\,\,\,\, - \frac{7}{{50}};\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}};\,\,\,\,\frac{9}{{200}}.\)

b)      \(\frac{1}{7};\,\,\,\frac{1}{{11}};\,\,\,\,\frac{3}{{13}};\,\,\, - \frac{5}{{12}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để viết các phân số dưới dạng số thập phân ta thực hiện chia tử và mẫu của các phân số với nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{5}{{16}} = 0,3125;\,\,\,\, - \frac{7}{{50}} =  - 0,14;\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}} = 0,275;\,\,\,\,\frac{9}{{200}} = 0,045.\)

b) \(\frac{1}{7} = 0,142...;\,\,\,\frac{1}{{11}} = 0,(09);\,\,\,\,\frac{3}{{13}} = 0,2307...;\,\,\, - \frac{5}{{12}} = 0,41\left( 6 \right)\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm