Giải bài 6 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Xác định các tập hợp sau đây:

a) \(( - \infty ;0) \cup [ - \pi ;\pi ]\)

b) \([ - 3,5;2] \cap ( - 2;3,5)\)

c) \(( - \infty ;\sqrt 2 ] \cap [1; + \infty )\)

d) \(( - \infty ;\sqrt 2 ]{\rm{\backslash }}[1; + \infty )\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết

a) Để xác định tập hợp \(A = ( - \infty ;0) \cup [ - \pi ;\pi ]\), ta vẽ sơ đồ sau đây:

 

Từ sơ đồ, ta thấy \(A = ( - \infty ;\pi ]\)

b) Để xác định tập hợp \(B = [ - 3,5;2] \cap ( - 2;3,5)\), ta vẽ sơ đồ sau đây:

 

Từ sơ đồ, ta thấy \(B = ( - 2;2]\)

 c) Để xác định tập hợp \(C = ( - \infty ;\sqrt 2 ] \cap [1; + \infty )\), ta vẽ sơ đồ sau đây:

 

Từ sơ đồ, ta thấy \(C = [1;\sqrt 2 ]\)

d) Để xác định tập hợp \(D = ( - \infty ;\sqrt 2 ]{\rm{\backslash }}[1; + \infty )\), ta vẽ sơ đồ sau đây:

  

Từ sơ đồ, ta thấy \(D = ( - \infty ;1)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm