Giải bài 4 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho A và B là hai tập hợp bất kì. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Hãy giải thích bằng cách sử dụng biểu đồ Ven.

a) A và \(A \cup B\)

b) A và \(A \cap B\)

Lời giải chi tiết

 a) \(A \subset A \cup B\) vì

b) \(A \cap B \subset A\) vì


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm