Giải bài 1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Xác định các tập hợp \(A \cup B\) và \(A \cap B\) với

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; làm; chàm; tím}.

b) A là tập hợp các tam giác đều, B là tập hợp các tam giác cân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

\(A \cap B = \{ x|x \in A\) và \(x \in B\} \).

Lời giải chi tiết

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím}.

\(A \cup B = \){đỏ; cam; vàng; lục; lam; chàm; tím}

\(A \cap B = \){lục; lam}

b) Vì mỗi tam giác đều cũng là một tam giác cân nên \(A \subset B.\)

\(A \cup B = B,\;A \cap B = A.\)

Chú ý

Nếu \(A \subset B\) thì \(A \cup B = B,\;A \cap B = A.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm