Bài 6 trang 137 SBT sử 10


Đề bài

Cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

- Ý nghĩa trong nước:                       

- Ý nghĩa quốc tế:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

* Đối với nước Pháp:

- Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: 

+ Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

+ Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.          

* Đối với thế giới:

- Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu, chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7 trang 137 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 137 sách bài tập Lịch sử 10. Có ý kiến cho rằng: “Phái Giacôbanh đã đập tan chế độ phong kiến

 • Bài 5 trang 136 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 136 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền vào chỗ trống (...) những nội dung lịch sử phù hợp về

 • Bài 4 trang 135 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Qua nội dung bài học, em hãy phác hoạ những nét chính của Cách mạng

 • Bài 3 trang 135 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau

 • Bài 2 trang 134 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 134 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII được

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.