CHƯƠNG II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 13 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 15 sách bài tập Lịch sử 10. Điền từ hoặc cụm từ cho trước vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử 10. Sơ đồ cơ cấu xã hội cổ đại phương Đông và nhận xét

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử 10. Cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi

Xem lời giải

Bài 5 trang 16 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 10. Trong các bộ luật của nhà nước cổ đại phương Đông

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 10. Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại?

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 16 sách bài tập Lịch sử 10. Cư dân cổ đại phương Đông đã có đóng góp gì cho nền văn hóa nhân loại ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 17 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Điều kiện tự nhiên và nền sản xuất ban đầu ở các quốc gia cổ đại phương Tây

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Thể chế chính trị ở Hi Lạp và Rôma cổ đại có đặc điểm gì

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 19 sách bài tập Lịch sử 10. Vị trí, vai trò của từng tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Tây.

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 20. Thị quốc là gì? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc

Xem lời giải

Bài 6 trang 20 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 20 sách bài tập Lịch sử 10. Đến thời cổ đại Hi Lạp - Rôma, các hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất