CHƯƠNG IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 28 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 29 sách bài tập Lịch sử 10. Thời kì Gúpta và Hácsa là thời kì định hình và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 10. Ghép nội dung lịch sử ở cột bên phải với mốc thời gian ở cột bên trái

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 10. Các giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời cổ, trung đại.

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh hai vương triều: Hồi giáo Đêli và Hồi giáo Môgôn

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 10. Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 10. Sự đa dạng của văn hóa Ấn Độ thời trung đại thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất