Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy

Bình chọn:
4.7 trên 68 phiếu
Bài 1 trang 56 SBT Sử 10 Bài 1 trang 56 SBT Sử 10

Giải bài tập 1 trang 56 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 58 SBT sử 10 Bài 2 trang 58 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 58 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ☐ trước ý sai

Xem chi tiết
Bài 3 trang 58 SBT Sử 10 Bài 3 trang 58 SBT Sử 10

Giải bài tập 3 trang 58 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy kể một vài địa danh phát hiện được dấu tích của Người tinh khôn

Xem chi tiết
Bài 4 trang 59 SBT Sử 10 Bài 4 trang 59 SBT Sử 10

Giải bài tập 4 trang 59 sách bài tập Lịch sử 10. Ở Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào

Xem chi tiết
Bài 5 trang 59 SBT Sử 10 Bài 5 trang 59 SBT Sử 10

Giải bài tập 5 trang 59 sách bài tập Lịch sử 10. Mở đầu thời đại đồ đồng ở Việt Nam là chủ nhân của nền văn hoá

Xem chi tiết
Bài 6 trang 59 SBT Sử 10 Bài 6 trang 59 SBT Sử 10

Giải bài tập 6 trang 59 sách bài tập Lịch sử 10. Việc sử dụng nguyên liệu đồng và biết đến thuật luyện kim

Xem chi tiết
Bài 7 trang 60 SBT sử 10 Bài 7 trang 60 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 60 sách bài tập Lịch sử 10. Hoạt động kinh tế của cư dân Phùng Nguyên có điểm gì giống và khác

Xem chi tiết
Bài 8 trang 60 SBT sử 10 Bài 8 trang 60 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 60 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao nói cư dân văn hoá Hoà Bình đã biết đến nông nghiệp sơ khai?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 60 SBT sử 10 Bài 9 trang 60 SBT sử 10

Giải bài tập 9 trang 60 sách bài tập Lịch sử 10. Khi nào xã hội nguyên thuỷ bắt đầu có sự chuyển biến sang thời đại

Xem chi tiết


Gửi bài