CHƯƠNG IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 111 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 111 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 113 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nhận xét về những nét chính trong việc xây dựng và củng cố

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 113 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền các sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp với mốc thời gian

Xem lời giải

Bài 4 trang 114 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 114 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Hoàn thành bảng thống kê sau về những tác phẩm văn học và sử học

Xem lời giải

Bài 1 trang 114 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nối thời gian cho phù hợp với cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 117 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy so sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất