Bài 3 trang 113 SBT sử 10


Giải bài tập 3 trang 113 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền các sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp với mốc thời gian

Đề bài

Hãy điền các sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp với mốc thời gian cho trước trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1802

 

Năm 1804

 

Năm 1806

 

Năm 1831 - 1832

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao và mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1802

Nguyễn Ánh lên ngôi (Gia Long). Nhà Nguyễn thành lập, đóng đô ở Phú Xuân (Huế).

Năm 1804

Nhà Nguyễn lấy tên nước là Việt Nam sau đó đổi thành Đại Nam

Năm 1806

Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế

Năm 1831 - 1832

Minh Mạng thực hiện cuộc cải cách hành chính

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
 • Bài 4 trang 114 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa như thế nào?

 • Bài 5 trang 114 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Hoàn thành bảng thống kê sau về những tác phẩm văn học và sử học

 • Bài 2 trang 113 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 113 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nhận xét về những nét chính trong việc xây dựng và củng cố

 • Bài 1 trang 111 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 111 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí