CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 77 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 77 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 80 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 80 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu những thay đổi về mặt hành chính sau cải cách của Lê Thánh Tông

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 80 sách bài tập Lịch sử 10. Sự xuất hiện của các bộ luật thành văn trong các thế kỉ XI - XV

Xem lời giải

Bài 5 trang 81 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 81 sách bài tập Lịch sử 10. Chế độ "ngụ binh ư nông" có đặc điểm gì và có tác dụng ra sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 81 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 81 sách bài tập Lịch sử 10. Chính sách đoàn kết với các dân tộc ít người được thể hiện như thế nào

Xem lời giải

Bài 7 trang 81 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 81 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy chứng minh sự phát triển và ngày càng hoàn chỉnh của nhà nước

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 82 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 84 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy xác định dữ liệu cho sẵn dưới đây thuộc về triều đại nào

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 84 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước những thông tin đúng về tình hình

Xem lời giải

Bài 4 trang 85 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Sự xuất hiện của các làng chuyên làm nghề thủ công nói lên điều gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 85 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Ở địa phương nơi em sống có những nghề thủ công truyền thống nào

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 87 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước các thông tin đúng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Điền tiếp vào bảng sau những sự kiện lịch sử tiêu biểu về các cuộc

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Việc Thái hậu họ Dương tôn Lê Hoàn lên làm vua có ý nghĩa như thế nào

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh và rút ra nhận xét về hai cuộc kháng chiến chống quân Tống

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao quân và dân Đại Việt trong thế kỉ XIII có thể chiến thắng

Xem lời giải

Bài 8 trang 90 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 90 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất