CHƯƠNG III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 21 SBT sử 10 Bài 1 trang 21 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 21 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 24 SBT sử 10 Bài 2 trang 24 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Sự hình thành, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc thời Tần - Hán

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 SBT sử 10 Bài 3 trang 24 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đỉnh cao

Xem chi tiết
Bài 4 trang 24 SBT sử 10 Bài 4 trang 24 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Minh, Thanh - giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến Trung Quốc

Xem chi tiết
Bài 5 trang 25 SBT sử 10 Bài 5 trang 25 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều đại.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 25 SBT sử 10 Bài 6 trang 25 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy hoàn thành bảng hệ thống về các triều đại phong kiến Trung Quốc

Xem chi tiết
Bài 7 trang 26 SBT sử 10 Bài 7 trang 26 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 10. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến

Xem chi tiết
Bài 8 trang 27 SBT sử 10 Bài 8 trang 27 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 27 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài