CHƯƠNG III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 21 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 21 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Sự hình thành, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc thời Tần - Hán

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đỉnh cao

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Minh, Thanh - giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều đại.

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy hoàn thành bảng hệ thống về các triều đại phong kiến Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 7 trang 26 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 10. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 27 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất