Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Bài 1 trang 85 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 85 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 87 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước các thông tin đúng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Điền tiếp vào bảng sau những sự kiện lịch sử tiêu biểu về các cuộc

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Việc Thái hậu họ Dương tôn Lê Hoàn lên làm vua có ý nghĩa như thế nào

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh và rút ra nhận xét về hai cuộc kháng chiến chống quân Tống

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao quân và dân Đại Việt trong thế kỉ XIII có thể chiến thắng

Xem lời giải

Bài 8 trang 90 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 90 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa

Xem lời giải

Bài 9 trang 90 SBT sử 10

Giải bài tập 9 trang 90 sách bài tập Lịch sử 10. Nhận xét khái quát về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Xem lời giảiHỏi bài