CHƯƠNG I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 5 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 7 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống trong bảng sau sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới”

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 8 sách bài tập Lịch sử 10. Hoàn thiện bảng bước phát triển từ vượn cổ thành Người tinh khôn

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 9 sách bai tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 10 sách bài tập Lịch sử 10. Do đâu mà có tư hữu? Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 11 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy giải thích thế nào là tính cộng đồng nguyên thuỷ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 12 sách bài tập Lịch sử 10. Sự xuất hiện công cụ bằng kim khí đã đưa đến những hệ quả

Xem lời giải

Bài 6 trang 12 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 12 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyên nhân và quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất