CHƯƠNG VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 41 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 44 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 44 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phong kiến hóa là gì? Diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 10. Lãnh địa phong kiến ở Tây Âu có đặc điểm như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 45 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thành thị trung đại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 46 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 48 sách bài tập Lịch sử 10. Nối tên nhân vật ở ô bên trái với nội dung ở ô bên phải cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 49 sách bài tập Lịch sử 10. Tóm tắt các cuộc phát kiến địa lí chính diễn ra hồi cuối thế kỉ XV

Xem lời giải

Bài 4 trang 49 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 49 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

Xem lời giải

Bài 5 trang 50 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 50 sách bài tập Lịch sử 10. Em hiểu thế nào là tích luỹ tư bản nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 50 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 50 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Phục hưng là gì? Nguyên nhân xuất hiện và ý nghĩa

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 51 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 54 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai.

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy hoàn thành bảng hệ thống kiến thức sau về xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây.

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 SBT sử 10

Giải bài tâp 4 trang 55 sách bài tập Lịch sử 10. Bảng hệ thống kiến thức về xã hội phong kiến phương Đông và Tây Âu

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất