CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 56 SBT Sử 10

Giải bài tập 1 trang 56 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 58 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ☐ trước ý sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SBT Sử 10

Giải bài tập 3 trang 58 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy kể một vài địa danh phát hiện được dấu tích của Người tinh khôn

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SBT Sử 10

Giải bài tập 4 trang 59 sách bài tập Lịch sử 10. Ở Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào

Xem lời giải

Bài 5 trang 59 SBT Sử 10

Giải bài tập 5 trang 59 sách bài tập Lịch sử 10. Mở đầu thời đại đồ đồng ở Việt Nam là chủ nhân của nền văn hoá

Xem lời giải

Bài 6 trang 59 SBT Sử 10

Giải bài tập 6 trang 59 sách bài tập Lịch sử 10. Việc sử dụng nguyên liệu đồng và biết đến thuật luyện kim

Xem lời giải

Bài 7 trang 60 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 60 sách bài tập Lịch sử 10. Hoạt động kinh tế của cư dân Phùng Nguyên có điểm gì giống và khác

Xem lời giải

Bài 8 trang 60 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 60 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao nói cư dân văn hoá Hoà Bình đã biết đến nông nghiệp sơ khai?

Xem lời giải

Bài 9 trang 60 SBT sử 10

Giải bài tập 9 trang 60 sách bài tập Lịch sử 10. Khi nào xã hội nguyên thuỷ bắt đầu có sự chuyển biến sang thời đại

Xem lời giải

Bài 1 trang 61 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 61 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào cột để trống trong bảng sau để xác định

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 65 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 65 sách bài tập Lịch sử 10. Quốc gia Văn Lang của người Việt được hình thành dựa trên những

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em những chuyển biến nào trong nền kinh tế đã dẫn đến

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao nói:Tổ chức nhà nước Văn Lang-Âu Lạc còn đơn giản, sơ khai?

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 67 sách bài tập Lịch sử 10. Điểm giống nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 9 trang 67 SBT sử 10

Giải bài tập 9 trang 67 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, đời sống kinh tế, văn hóa của cư dân Champa và Phù Nam

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 67 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 69 sách bài tập Lịch sử 10. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá nước ta thời Bắc thuộc

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài