Bài 1 trang 61 SBT sử 10


Đề bài

1. Vào thời gian đầu của văn hoá Đông Sơn, công cụ lao động phổ biến được làm từ

A. đồng thau, bắt đầu có công cụ sắt.

B. gỗ, đá và đồng.

C. đổng đỏ và nhôm.

D. sắt và đồng.

2. Công cụ lao động bằng kim loại đã tạo điều kiện cho con người

A. khai phá vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả thành những cánh đồng màu mỡ, phát triển nghề nông trồng lúa nước với sức kéo của trâu bò.

B. sử dụng hợp lí các loại công cụ lao động vào trong từng công việc cụ thể.

C. lựa chọn cây lúa nước là cây trồng chính.

D. sống định cư trong các bản làng.

3. Nhà nước Văn Lang ra đời sớm dựa trên cơ sở

A. các hoạt động trị thuỷ, thuỷ lợi.

B. sự liên kết cộng đồng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

C. những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế - xă hội.

D. tất cả các phương án trên.

4. Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là

A. bộ máy nhà nước đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu.

B. bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng.

C. đơn giản, sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng đây là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc.

D. nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á.

5. Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

A. vua, quan lại và tăng lữ.

B. vua, quý tộc, dân tự do và nô tì.

C. vua, tăng lữ và nông dân tự canh.

D. vua, địa chủ và nông nô.

6. Nguồn thức ăn chính của Cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. lúa mì, lúa mạch và các loại rau, củ, đậu.

B. thóc gạo, khoai, sắn và các loại thịt, cá, rau, củ, quả.

C. ngô, khoai, sắn, lúa gạo và đặc biệt là hải sản.

D. tất cả các loại lương thực, thực phẩm kể trên.

7. Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là

A. thờ thần Mặt Trời.

B. thờ thần Sồng, thần Núi

C. sùng bái các hiện tượng tự nhiên.

D. thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công với làng nước.

8. Nền văn hoá tiêu biểu ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cơ sở hình thành nên nhà nước Champa là

A. văn hoá Phùng Nguyên. 

B. văn hoá Hoa Lộc.

C. văn hoá Sa Huỳnh

D. văn hoá Hoà Bình.

9. Dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, nhân dân huyện Tượng Lâm đã giành được quyền tự chủ, lập ra nước Lâm Ấp vào

A. thế kỉ II TCN.

B. cuối thế kỉ I TCN.  

C. thế kỉ II. 

D. cuối thế kỉ II.

10. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là

A. nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

B. nông nghiệp trồng lúa, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.

C. sản xuất thủ công nghiệp, đặc biệt là nguồn nước.

D. chăn nuôi, trồng cây lúa nước.

11. Nền văn hoá Óc Eo được phát hiện tại

A. vùng châu thổ sông Cửu Long.      

B. vùng châu thổ sông Hồng.            

C. một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

D. vùng trung du Bắc Bộ.

12. Trên cơ sở của văn hoá Óc Eo , một quốc gia cổ đã được hình thành có tên gọi là

A. Vương quốc Óc Eo.

B. Vương quốc Champa. 

C. Vương quốc Phù Nam. 

D. Vương quốc Lan Xang.

13. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Phù Nam là

A. sản xuất nông nghiệp, kết hợp đánh cá săn bắn và khai thác lâm thổ hải sản, đặc biệt là các loại ngọc trai quý hiếm.

B. sản xuất nông nghiệp, kết hợp với làm nghề thủ công, đánh cá và buôn bán, đặc biệt ngoại thương đường biển rất phát triển.

C. sản xuất thủ công nghiệp kết hợp với thương nghiệp qua hệ thống sông ngòi nội địa.

D. các nghề thủ công, chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi cừu để lấy lông.

14. Các tầng lớp chính trong xã hội Phù Nam là

A. vua, quan, địa chủ và nông dân.

B. thủ lĩnh quân sự, địa chủ, nông dân và nô tì.

C. vua, tăng lữ, nông dân tự canh và nô tì.

D. tầng lớp quý tộc, bình dân và nô lệ.

15. Đứng đầu trong tổ chức bộ máy nhà nước Champa là

A. vua, giúp việc có tể tướng và các quan đại thần.

B. một thủ lĩnh quân sự.

C. một người cao tuổi có uy tín, được nhân dân bầu ra.

D. một tăng lữ cấp cao.

16. Tổ chức hành chính của quốc gia cổ Champa là

A. Châu, huyện, làng.

B. Đạo, phủ, huyện.

C. Phủ, huyện, tổng, xã.

D. Phủ, châu, huyện, tổng, xã.

17. Tôn giáo nào tồn tại trong đời sống tinh thần của cả người Chăm và người Việt?

A. Nho giáo.                 C. Phật giáo.

B. Hồi giáo                   D. Hindu giáo.

18. Thành tựu văn hóa nào của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là di sản văn hóa thế giới?

A. Các bức chạm nổi, phù điêu.

B. Các tháp Chàm.

C. Khu di tích thánh địa Mĩ Sơn.

D. Phố cổ Hội An.

19. Điểm giống nhau trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và Champa, Phù Nam là

A. làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công.

B. chăn nuôi rất phát triển.

C. đẩy mạnh giao lưu buôn bán với bên ngoài.

D. nghề khai thác lâm thổ sản khá phát triển.

20. Ý phản ánh nét tương đồng về văn hóa của các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam là

A. có chữ viết từ rất sớm.

B. ở nhà sàn, sùng tín Phật giáo.

C. có tục nhuộm răng, xăm mình.

D. chú trọng xây dựng đền tháp thờ thần.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Lời giải:

Vào thời gian đầu của văn hoá Đông Sơn, công cụ lao động phổ biến được làm từ đồng thau, bắt đầu có công cụ sắt.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

Lời giải:

Công cụ lao động bằng kim loại đã tạo điều kiện cho con người khai phá vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả thành những cánh đồng màu mỡ, phát triển nghề nông trồng lúa nước với sức kéo của trâu bò.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

Lời giải:

Nhà nước Văn Lang ra đời sớm dựa trên cơ sở các hoạt động trị thuỷ, thuỷ lợi, liên kết cộng đồng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế - xã hội.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

Lời giải:

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là đơn giản, sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng đây là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

Lời giải:

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là vua, quý tộc, dân tự do và nô tì.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

Lời giải:

Nguồn thức ăn chính của Cư dân Văn Lang - Âu Lạc là thóc gạo, khoai, sắn và các loại thịt, cá, rau, củ, quả.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

Lời giải:

Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công với làng nước.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Nền văn hoá tiêu biểu ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cơ sở hình thành nên nhà nước Champa là văn hoá Sa Huỳnh.

Chọn: C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, nhân dân huyện Tượng Lâm đã giành được quyền tự chủ, lập ra nước Lâm Ấp vào cuối thế kỉ II.

Chọn: D

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là nghiệp trồng lúa, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.

Chọn: B

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải:

Nền văn hoá Óc Eo được phát hiện tại vùng châu thổ sông Cửu Long.      

Chọn: A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Phù Nam là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với làm nghề thủ công, đánh cá và buôn bán, đặc biệt ngoại thương đường biển rất phát triển.

Chọn: B

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải:

Các tầng lớp chính trong xã hội Phù Nam là tầng lớp quý tộc, bình dân và nô lệ.

Chọn: D

Câu 15

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Đứng đầu trong tổ chức bộ máy nhà nước Champa là vua, giúp việc có tể tướng và các quan đại thần.

Chọn: A

Câu 16

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Tổ chức hành chính châu, huyện, làng đã từng tồn tại ở Champa.

Chọn: A

Câu 17

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Phật giáo tồn tại trong đời sống tinh thần của cả người Chăm và người Việt.

Chọn: C

Câu 18

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa

Lời giải:

Khu di tích thánh địa Mĩ Sơn của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chọn: C

Câu 19

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc, mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa và mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải:

Điểm giống nhau trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và Champa, Phù Nam là làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công.

Chọn: A

Câu 20

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc, mục 2. Quốc gia cổ Cham - pa và mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Lời giải:

Ý phản ánh nét tương đồng về văn hóa của các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam là ở nhà sàn, sùng tín Phật giáo.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
 • Bài 2 trang 64 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào cột để trống trong bảng sau để xác định

 • Bài 3 trang 65 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 65 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

 • Bài 4 trang 65 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 65 sách bài tập Lịch sử 10. Quốc gia Văn Lang của người Việt được hình thành dựa trên những

 • Bài 5 trang 66 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em những chuyển biến nào trong nền kinh tế đã dẫn đến

 • Bài 6 trang 66 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao nói:Tổ chức nhà nước Văn Lang-Âu Lạc còn đơn giản, sơ khai?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.