CHƯƠNG III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 149 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 149 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 150 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 150 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Xem lời giải

Bài 1 trang 150 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 150 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 152 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 152 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào cột bên phải sao cho phù hợp với nội dung

Xem lời giải

Bài 3 trang 152 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 152 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô

Xem lời giải

Bài 1 trang 153 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 153 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 154 sách bài tập Lịch sử 10. Diễn biến và kết quả cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871

Xem lời giải

Bài 3 trang 155 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 155 sách bài tập Lịch sử 10. Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pa-ri thể hiện

Xem lời giải

Bài 4 trang 155 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 155 sách bài tập Lịch sử 10. Em hãy điền tiếp sự kiện lịch sử vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 5 trang 155 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 155 sách bài tập Lịch sử 10. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày? Nêu ý nghĩa lịch sử

Xem lời giải

Bài 1 trang 156 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 156 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 157 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 157 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào 2 cột bên phải để xác định những nội dung

Xem lời giải

Bài 1 trang 158 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 158 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 159 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc đời và sự nghiệp của Lê-nin

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 159 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nối các mốc thời gian ở ô bên trái và nội dung lịch sử ở ô bên

Xem lời giải

Bài 4 trang 160 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 160 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào cột sao cho phù hợp với phong trào công nhân

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất