Bài 1 trang 149 SBT sử 10


Đề bài

1."Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu" là khẩu hiệu xuất hiện trong

A. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp).

B. Khởi nghĩa Sơ-lê-din (Đức).

C. Phong trào Hiến chương (Anh).

D. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng.

2.Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới.

B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập.

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt.

D. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

3.Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản.

B. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.

C. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

D. Ý B và C đúng.

4.Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian:

1. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng.

2. Phong trào Hiến chương (Anh).

3. Khởi nghĩa Sơ-lê-din (Đức).

4. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp).

A. 1, 4, 2, 3.                   C. 4, 1, 3, 2

B. 3, 4, 2, 1.                   D. 2, 4, 3, 1

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải:

"Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu" là khẩu hiệu xuất hiện trong khởi nghĩa Li-ông (Pháp).

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Lời giải:

Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Lời giải:

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân, chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên, mục 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX và mục 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Lời giải:

Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian như sau:

1. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng.

4. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp).

2. Phong trào Hiến chương (Anh).

3. Khởi nghĩa Sơ-lê-din (Đức).

Chọn: A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 150 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 150 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.