Bài 2 trang 150 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 150 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

☐ Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

☐ Cuộc khởi nghĩa Li-ông nổ ra năm 1830.

☐ Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyền lợi kinh tế.

☐ Chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội của Ô-oen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

☐ Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đề của học thuyết Mác.

☐ Xanh Xi-mông vốn là một thương gia người Pháp.

☐ Công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa năm 1844.

☐ Nguồn gốc của giai cấp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

☐ Phu-r-iê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đấu tranh giành độc lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên, mục 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX và mục 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Lời giải chi tiết

Đ Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

S Cuộc khởi nghĩa Li-ông nổ ra năm 1830.

S Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyền lợi kinh tế.

Đ Chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội của Ô-oen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

Đ Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đề của học thuyết Mác.

S Xanh Xi-mông vốn là một thương gia người Pháp.

Đ Công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa năm 1844.

Đ Nguồn gốc của giai cấp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

S Phu-ri-ê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đấu tranh giành độc lập.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 1 trang 149 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 149 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí