Bài 1 trang 158 SBT sử 10


Đề bài

1. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

A. Liên hiệp giải phóng công nhân.

B. Liên hiệp cách mạng Nga.

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga.

2. Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp nổ ra, khẩu hiệu đấu tranh do Lênin và Đảng Bônsêvích đề ra là

A. "Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng".

B. "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng".

C. "Biến chiến tranh đế quốc thành cao trào cách mạng".

D. "Biến chiến tranh đế quốc thành thời cơ cách mạng".

3. "Ngày chủ nhật đẫm máu" trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 là ngày

A. 9 - 1 - 1905      C. 1 -9- 1905.

B. 1 -5 - 1905.      D. 1 - 12 - 1907.

4. Trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907, vào tháng 6 - 1905 đã diễn ra sự kiện lịch sử là

A. 40 vạn công nhân Pêtécbua biểu tình

B. cuộc tổng bãi công diễn ra tại Mátxcơva.

C. thuỷ thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa.

D. cuộc tổng bãi công tại Mátxcơva bị đàn áp đẫm máu.

5. Năm 1900, đánh dấu sự kiện lịch sử

A. Lênin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

B. Lênin bị bắt và bị đày đi Xibia.

C. Lênin và các đồng chí của mình xuất bản tờ báo Tia lửa.

D. Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Pêtécbua, thành lập Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

6. Cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã dẫn tới kết quả là

A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ.

B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay.

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

D. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hoạt động bước đầu của V.I.Lênin trong phong trào công nhân Nga

Lời giải:

Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hoạt động bước đầu của V.I.Lênin trong phong trào công nhân Nga

Lời giải:

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp nổ ra, khẩu hiệu đấu tranh do Lênin và Đảng Bônsêvích đề ra là "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng".

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng 1905-1907 ở Nga

Lời giải:

"Ngày chủ nhật đẫm máu" trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 là ngày 9 - 1 - 1905.  

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng 1905-1907 ở Nga

Lời giải:

Trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907, vào tháng 6 - 1905 đã diễn ra sự kiện lịch sử là thuỷ thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hoạt động bước đầu của V.I.Lênin trong phong trào công nhân Nga

Lời giải:

Năm 1900, đánh dấu sự kiện lịch sử Lênin và các đồng chí của mình xuất bản tờ báo Tia lửa.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng 1905-1907 ở Nga

Lời giải:

Cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã dẫn tới kết quả là chế độ Nga hoàng bị lung lay.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 159 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 159 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc đời và sự nghiệp của Lê-nin

  • Bài 3 trang 159 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 159 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nối các mốc thời gian ở ô bên trái và nội dung lịch sử ở ô bên

  • Bài 4 trang 160 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 160 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào cột sao cho phù hợp với phong trào công nhân

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.