Bài 1 trang 156 SBT sử 10


Giải bài tập 1 trang 156 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Đề bài

1. Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

A. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

B. Phong trào công nhân phát triển mạnh.

C. Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng.

D. Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình.

2. Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do

A. Khủng hoảng kinh tế.

B. Sự bóc lột nặng nề của giới chủ.

C. Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản.

D. Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường.

3. Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân

A. Bôx-tơn                       

B. Si-ca-gô                       

C. Phi-la-đen-phi-a.

D. Niu Oóc.

4. Ngày 1 - 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế Lao động để

A. Biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân.

B. Đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới.

C. Đoàn kết công nhân thế giới.

D. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

5. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

A. Từ năm 1889 đến năm 1914.

B. Từ năm 1889 đến năm 1895

C. Từ năm 1889 đến năm 1918. 

D. Từ năm 1889 đến năm 1919.

6. Hãy kết nối nội dung hai cột sao cho phù hợp về Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai.

 

1. Quốc tế thứ nhất

 

 

2. Quốc tế thứ hai

a) Ph. Ăngghen là linh hồn.

b) C. Mác là linh hồn.

c) Được thành lập ở Luân Đôn.

d) Được thành lập ở Pa-ri.

e) Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước.

g) Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân.


A.
 1 - b, c, e; 2 - a, d, g.

B. 1 - b, c, g; 2 - a, d, e.

C. 1 - a, c, e; 2 - b, d, g.

D. 1 - a, c, g; 2 - b, d, e.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

Lời giải:

Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

Lời giải:

Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

Lời giải:

Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân Si-ca-gô.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc tế thứ hai

Lời giải:

Ngày 1 - 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế Lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc tế thứ hai

Lời giải:

Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 1889 đến năm 1914.

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Quốc tế thứ hai

Lời giải:

1. Quốc tế thứ nhất -> b) C. Mác là linh hồn. c) Được thành lập ở Luân Đôn. g) Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân.

2. Quốc tế thứ hai -> a) Ph. Ăngghen là linh hồn. d) Được thành lập ở Pa-ri. e) Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 157 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 157 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào 2 cột bên phải để xác định những nội dung

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí