Bài 2 trang 157 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 157 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào 2 cột bên phải để xác định những nội dung

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào 2 cột bên phải để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ăngghen là linh hồn

 

 

C. Mác là linh hồn

 

 

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

 

 

Được thành lập ở Luân Đôn

 

 

Được thành lập ở Pa-ri

 

 

Tiến hành 5 lần đại hội

 

 

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

 

 

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

 

 

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

 

 

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quốc tế thứ hai

Lời giải chi tiết

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ăngghen là linh hồn

 

X

C. Mác là linh hồn

X

 

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

X

 

Được thành lập ở Luân Đôn

X

 

Được thành lập ở Pari

 

X

Tiến hành 5 lần đại hội

X

 

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

 

X

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

 

X

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

 

X

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

X

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 1 trang 156 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 156 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí