Bài 2 trang 87 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 87 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước các thông tin đúng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô trước các thông tin đúng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

☐ Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ vào năm 1407, ngay sau khi cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại.

☐ Để cứu Lê Lợi và toàn bộ nghĩa quân thoát khỏi vòng vây của giặc, Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi, dẫn một cánh quân đánh lạc hướng kẻ thù.

☐ Núi Chí Linh là nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ lâu dài cho cuộc khởi nghĩa. 

☐ Nguyễn Trãi đã tìm đến Lam Sơn, dự hội thề Lũng Nhai và dâng Lê Lợi bản Bình Ngô sách.

☐ Tại trận Chi Lăng - Xương Giang, quân ta đã đánh tan đội quân cứu viện của địch.

☐ "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, Non sông nghìn thuở vững âu vàng" là hai câu thơ Nguyễn Trãi viết khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi.

☐ Hội thề Đông Quan đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của nhà Minh trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải chi tiết

S Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ vào năm 1407, ngay sau khi cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại.

Đ Để cứu Lê Lợi và toàn bộ nghĩa quân thoát khỏi vòng vây của giặc, Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi, dẫn một cánh quân đánh lạc hướng kẻ thù.

S Núi Chí Linh là nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ lâu dài cho cuộc khởi nghĩa. 

Đ Nguyễn Trãi đã tìm đến Lam Sơn, dự hội thề Lũng Nhai và dâng Lê Lợi bản Bình Ngô sách.

Đ Tại trận Chi Lăng - Xương Giang, quân ta đã đánh tan đội quân cứu viện của địch.

S "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, Non sông nghìn thuở vững âu vàng" là hai câu thơ Nguyễn Trãi viết khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi.

Đ Hội thề Đông Quan đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của nhà Minh trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Điền tiếp vào bảng sau những sự kiện lịch sử tiêu biểu về các cuộc

 • Bài 4 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Việc Thái hậu họ Dương tôn Lê Hoàn lên làm vua có ý nghĩa như thế nào

 • Bài 5 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống

 • Bài 6 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh và rút ra nhận xét về hai cuộc kháng chiến chống quân Tống

 • Bài 7 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao quân và dân Đại Việt trong thế kỉ XIII có thể chiến thắng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí