Bài 1 trang 111 SBT sử 10


Giải bài tập 1 trang 111 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Đề bài

1. Nhà Nguyễn được thành lập vào

A. năm 1801.        C. năm 1803.

B. năm 1802.        D. năm 1804.

2. Vị vua đầu tiên của triều Nguyễn là

A. Minh Mạng.       C. Gia Long.

B. Tự Đức.             D. Thiệu Trị.

3. Địa danh nhà Nguyễn chọn để đặt kinh đô là

A. Thăng Long.     C. Phú Xuân.

B. Thanh Hà.        D. Hội An.

4. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyêt định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh?

A. Gia Long.         B. Minh Mạng     

C. Thiệu Trị          D. Tự Đức

5. Năm 1831 - 1832, vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính, chia nước ta thành

A. hai vùng Bắc thành và Nam thành.

B. ba vùng: Bắc thành, Gia Định thành và các trực doanh.

C. 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

D. 30 đạo thừa tuyên

6. Dười thời Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại thông qua nguồn chính là

A. tuyển chọn con em trong hoàng tộc

B. thông qua việc mua bán quan tước.

C. thông qua giáo dục, khoa cử.

D. những người theo Nguyễn Ánh trước đây.

7. Dưới thời Nguyễn, bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành nhằm mục đích

A. bảo vệ quyền lợi của hoàng tộc.

B. bảo vệ nhà nước và tôn ti trật tự phong kiến

C. bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động.

D. bảo vệ quyền lợi của nhà vua.

8. Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách đối với tôn giáo là

A. cho phép tất cả các tôn giáo được tự do phát triển.

B. chỉ cho phép Thiên Chúa giáo phát triển.

C. chủ trương độc tôn Nho giáo.

D. chủ trương độc tôn Phật giáo.

9. Chính sách đối ngoại của triều đình nhà Nguyễn là

A. phục tùng nhà Thanh.   

B. bắt Lào và Chân Lạp phải thần phục.

C. không quan hệ với các nước phương Tây.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

10. Theo chính sách quân điền, ruộng đất được ưu tiên chia cho

A. vua và quý tộc, quan lại.                

B. quan lại, quý tộc và binh lính.

C. nông dân, thợ thủ công.       

D. binh lính.

11. Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi được là

A. do nhân dân không ủng hộ.

B. do việc chia ruộng đất không công bằng.

C. do ruộng đất công còn quá ít.

D. do sự chống đối của quan lại địa phương.

12. Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là

A. một số nghề thủ công như làm gốm sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ tiếp tục phát triển.

B. thủ công nghiệp nhà nước được tổ chức quy mô lớn với nhiều ngành nghề.

C. các làng, phường thủ công trong nhân dân vẫn được duy trì nhưng không phát triển.

D. do chính sách của nhà nước và nhu cầu thị trường nên các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển được.

13. Đến thế kỉ XX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới nào?

A. Làm tranh sơn mài                  

B. In tranh dân gian.                  

C. Làm đường trắng

D. Khai mỏ.

14. Về thương nghiệp, nhà Nguyễn thực hiện chủ trương

A. phát triển buôn bán trong nước.

B. không buôn bán với nước ngoài.

C. nhà nước giữ độc quyền buôn bán.

D. tự do buôn bán.

15. Nhà nước thành lập Quốc sử quán là để

A. chuyên sưu tầm, lưu trữ sử sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống.

B. chuyên việc sáng tác, biên soạn các tác phẩm văn học chữ Nôm.

C. chuyên tổ chức các khoa thi để tuyển chọn quan lại

D. chuyên làm các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc.

16. Tác phẩm Lịch triều hiến cương loại chí do ai biên soạn?

A. Trịnh Hoài Đức

B. Phan Huy Ích.

C. Phan Huy Chú.

D. Ngô Cao Lăng.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Nhà Nguyễn được thành lập vào năm 1802. 

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Vị vua đầu tiên của triều Nguyễn là Gia Long.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Địa danh nhà Nguyễn chọn để đặt kinh đô là Phú Xuân.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Vua Minh Mạng dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Năm 1831 - 1832, vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính, chia nước ta thành 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Dười thời Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại thông qua nguồn chính là thông qua giáo dục, khoa cử.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao

Lời giải:

Dưới thời Nguyễn, bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành nhằm mục đích bảo vệ nhà nước và tôn ti trật tự phong kiến

Chọn: B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 3. Tình hình văn hóa – giáo dục

Lời giải:

Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách đối với tôn giáo là chủ trương độc tôn Nho giáo.

Chọn: C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước - chính sách ngoại giao

Lời giải:

Chính sách đối ngoại của triều đình nhà Nguyễn là phục tùng nhà Thanh, bắt Lào và Chân Lạp phải thần phục, không quan hệ với các nước phương Tây.

Chọn: D

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Lời giải:

Theo chính sách quân điền, ruộng đất được ưu tiên chia cho quan lại, quý tộc và binh lính. 

Chọn: B

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Lời giải:

Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi được là do ruộng đất công còn quá ít.

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Lời giải:

Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là một số nghề thủ công như làm gốm sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ tiếp tục phát triển.

Chọn: A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Lời giải:

Đến thế kỉ XX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới in tranh dân gian. 

Chọn: B

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Lời giải: 

Về thương nghiệp, nhà Nguyễn thực hiện chủ trương nhà nước giữ độc quyền buôn bán.

Chọn: C

Câu 15

Phương pháp: Xem lại mục 3. Tình hình văn hóa – giáo dục

Lời giải:

Nhà nước thành lập Quốc sử quán là để chuyên sưu tầm, lưu trữ sử sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống.

Chọn: A

Câu 16

Phương pháp: Xem lại mục 3. Tình hình văn hóa – giáo dục

Lời giải:

Tác phẩm Lịch triều hiến cương loại chí do Phan Huy Chú biên soạn 

Chọn: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 113 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 113 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nhận xét về những nét chính trong việc xây dựng và củng cố

 • Bài 3 trang 113 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 113 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền các sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp với mốc thời gian

 • Bài 4 trang 114 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa như thế nào?

 • Bài 5 trang 114 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Hoàn thành bảng thống kê sau về những tác phẩm văn học và sử học

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí