Bài 3 trang 117 SBT sử 10


Giải bài tập 3 trang 117 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy so sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Đề bài

Hãy so sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII.

- Giống nhau:

- Khác nhau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân

Lời giải chi tiết

So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII.

- Giống nhau:

+ Chính quyền trung ương không thể ngăn chặn được sự khủng hoảng của chế độ phong kiến. Giai cấp thống trị ra sức cướp đoạt ruộng đất, bóc lột, ức hiếp nhân dân. Đời sống của nhân dân hết sức khổ cực.

+ Mâu thuẫn trong xã hội giữa các tầng lớp nhân dân, mà chủ yếu là nông dân với giai cấp thống trị gồm vua quan, địa chủ, cường hào trở nên gay gắt.

- Khác nhau:

+ Sự khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội gay gắt ở thế kỉ XVIII nổ ra vào thời kì lập đoàn phong kiến Lê - Trịnh - Nguyễn đang đi vào giai đoạn cuối.

+ Trong khi đó, mâu thuẫn xã hội dưới triều Nguyễn đã hết sức gay gắt, ngay sau khi nhà Nguyễn mới thành lập. Đó là điều hiếm xảy ra ở các triều đại trước đó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 4 trang 117 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu

  • Bài 2 trang 116 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nối thời gian cho phù hợp với cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XIX

  • Bài 1 trang 114 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí