Bài 1 trang 30 SBT sử 10


Đề bài

1. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là 

A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

B. người dân Ấn Độ phần lớn theo đạo Hồi.

C. trình độ kinh tế - quân sự của Ấn Độ kém phát triển.

D. địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

2. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi người Hồi giáo gốc

A. Thổ.                      B. Mông Cổ.   

C. Trung Á.               D. Lưỡng Hà.

3. Ý không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ là 

A. khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

B. truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu.

C. tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội

D. cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước.

4. Vương triều Hồi giáo Đêli tồn tại trong khoảng thời gian

A. hơn 100 năm.            C. hơn 300 năm.

B. hơn 200 năm.            D. hơn 400 năm.

5. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới thời Vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của nước Ấn Độ, của người Ấn Độ.

B. Diễn ra sự giao lưu văn hoá Đông (văn hoá Ấn Độ) - Tây (văn hoá Arập Hồi giáo).

C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á.

D. Diễn ra sự giao lưu giữa văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ, Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á.

6. Người thiết lập Vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng.                   C. Babua.

B. Acơba.                           D. Giahanghia.

7. Vương triều Môgôn là của

A. người gốc Thổ theo Hồi giáo.       

B. người Hồi giáo gốc Mông Cổ.       

C. người Hồi giáo gốc Trung Á

D. người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

8. Điểm khác của Vương triều Môgôn so với Vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc.

B. Là vương triều theo Hồi giáo.

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng "Ấn Độ hoá".

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ.

9. Ý nào sau đây giải thích đúng nhất lí do Acơba - vị vua thứ tư của Vương triều Môgôn - được nhân dân Ấn Độ tôn là "Đấng chí tôn"?

A. Thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến.

B. Thực hiện hoà hợp dân tộc, hoà hợp tôn giáo.

C. Rất quan tâm phát triển kinh tế.

D. Có những chính sách khuyến khích phát triển văn hoá, nghệ thuật.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi người Hồi giáo gốc Trung Á.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ là truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu, tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội, cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Vương triều Hồi giáo Đêli tồn tại trong khoảng thời gian hơn 300 năm.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới thời Vương triều Hồi giáo Đêli là diễn ra sự giao lưu giữa văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ, Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á.

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương triều Mô-gôn

Lời giải:

Người thiết lập Vương triều Môgôn ở Ấn Độ là Acơba.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương triều Mô-gôn

Lời giải:

Vương triều Môgôn là của người Hồi giáo gốc Mông Cổ. 

Chọn: B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li, mục 3. Vương triều Mô-gôn

Lời giải:

Điểm khác của Vương triều Môgôn so với Vương triều Hồi giáo Đêli là được xây dựng và củng cố theo hướng "Ấn Độ hoá".

Chọn: C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương triều Mô-gôn

Lời giải:

Acơba - vị vua thứ tư của Vương triều Môgôn - được nhân dân Ấn Độ tôn là "Đấng chí tôn" vì ông đã thực hiện hoà hợp dân tộc, hoà hợp tôn giáo.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 32 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 10. Ghép nội dung lịch sử ở cột bên phải với mốc thời gian ở cột bên trái

 • Bài 3 trang 32 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 10. Các giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời cổ, trung đại.

 • Bài 4 trang 32 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh hai vương triều: Hồi giáo Đêli và Hồi giáo Môgôn

 • Bài 5 trang 33 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 10. Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ

 • Bài 6 trang 33 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 10. Sự đa dạng của văn hóa Ấn Độ thời trung đại thể hiện như thế nào?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.