Bài 3 trang 135 SBT sử 10


Giải bài tập 3 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau

Đề bài

Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau.

Thời gian

Nội dung lịch sử

 

Cách mạng bùng nổ

 

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

 

Nền quân chủ lập hiến được xác lập.

 

Chiến tranh Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ.

 

Phái Gi-rông-đanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

 

Vua Lu-i XVI bị xử tử

 

Phái Giacôbanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

 

Hiến pháp mới được thông qua, thiết lập nền cộng hoà ở Pháp.

 

Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".

 

Chấm dứt thời kì dân chủ cách mạng chuyên chính Giacôbanh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung lịch sử

14 - 7 - 1789

Cách mạng bùng nổ

Tháng 8 - 1789

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Tháng 9 - 1791

Nền quân chủ lập hiến được xác lập.

Tháng 4 - 1792

Chiến tranh Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ.

Tháng 8 - 1792

Phái Girôngđanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

21 - 1 - 1793

Vua Lu-i XVI bị xử tử

2 - 6 - 1793

Phái Giacôbanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

Tháng 6 - 1793

Hiến pháp mới được thông qua, thiết lập nền cộng hoà ở Pháp.

23 - 8 - 1793

Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".

27 - 7 - 1974

Chấm dứt thời kì dân chủ cách mạng chuyên chính Giacôbanh

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài