Bài 3 trang 135 SBT sử 10


Giải bài tập 3 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau

Đề bài

Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau.

Thời gian

Nội dung lịch sử

 

Cách mạng bùng nổ

 

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

 

Nền quân chủ lập hiến được xác lập.

 

Chiến tranh Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ.

 

Phái Gi-rông-đanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

 

Vua Lu-i XVI bị xử tử

 

Phái Giacôbanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

 

Hiến pháp mới được thông qua, thiết lập nền cộng hoà ở Pháp.

 

Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".

 

Chấm dứt thời kì dân chủ cách mạng chuyên chính Giacôbanh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung lịch sử

14 - 7 - 1789

Cách mạng bùng nổ

Tháng 8 - 1789

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Tháng 9 - 1791

Nền quân chủ lập hiến được xác lập.

Tháng 4 - 1792

Chiến tranh Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ.

Tháng 8 - 1792

Phái Girôngđanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

21 - 1 - 1793

Vua Lu-i XVI bị xử tử

2 - 6 - 1793

Phái Giacôbanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

Tháng 6 - 1793

Hiến pháp mới được thông qua, thiết lập nền cộng hoà ở Pháp.

23 - 8 - 1793

Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".

27 - 7 - 1974

Chấm dứt thời kì dân chủ cách mạng chuyên chính Giacôbanh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 4 trang 135 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Qua nội dung bài học, em hãy phác hoạ những nét chính của Cách mạng

 • Bài 5 trang 136 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 136 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền vào chỗ trống (...) những nội dung lịch sử phù hợp về

 • Bài 6 trang 137 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 137 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử

 • Bài 7 trang 137 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 137 sách bài tập Lịch sử 10. Có ý kiến cho rằng: “Phái Giacôbanh đã đập tan chế độ phong kiến

 • Bài 2 trang 134 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 134 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII được

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí