Bài 5 trang 136 SBT sử 10


Giải bài tập 5 trang 136 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền vào chỗ trống (...) những nội dung lịch sử phù hợp về

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống (…) những nội dung lịch sử phù hợp về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

1. Đại diện tiêu biểu cho trào lưu Triết học Ánh sáng là ...

2. Bộ phận đại tư sản tài chính được gọi là phái ...

3. Phái Girôngđanh chủ yếu là tầng lớp ...

4. Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là ...     

5. Hiến pháp thông qua tháng 9 - 1791 thiết lập ở Pháp nền ...

6. Trước sự tiến công của liên quân phong kiến Áo - Phổ, Quốc hội đã tuyên bố ...

7. Quốc ca của nước Pháp là bài hát ...

8. Tầng lớp tư sản vừa và nhỏ là những người thuộc phái ...

9. Vấn đề ruộng đất cho nông dân được giải quyết trong thời kì ...

10. Người lãnh đạo tiêu biểu của Cách mạng tư sản Pháp là ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng và mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải chi tiết

1. Đại diện tiêu biểu cho trào lưu Triết học Ánh sáng là: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rut-xô

2. Bộ phận đại tư sản tài chính được gọi là phái Lập hiến

3. Phái Girôngđanh chủ yếu là tầng lớp tư sản công thương

4. Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là "Tự do – Bình đẳng – Bác Ái"

5. Hiến pháp thông qua tháng 9 - 1791 thiết lập ở Pháp nền quân chủ lập hiến

6. Trước sự tiến công của liên quân phong kiến Áo - Phổ, Quốc hội đã tuyên bố "Tổ quốc lâm nguy"

7. Quốc ca của nước Pháp là bài hát La Marseillaise.

8. Tầng lớp tư sản vừa và nhỏ là những người thuộc phái Giacobanh

9. Vấn đề ruộng đất cho nông dân được giải quyết trong thời kì Chuyên chính Giacobanh

10. Người lãnh đạo tiêu biểu của Cách mạng tư sản Pháp là Luật sư Rôbespie.

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài