Bài 26.3 trang 72 SBT Vật lí 8


Đề bài

Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hỏa cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu tỏa ra làm nóng nước và ấm.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106 J/kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \( Q=mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Nước: V1 = 2 lít nước ↔ m1 = 2kg; t1 = 20; c1 = 4200J/kg.K

Ấm: m2 = 0,5kg; c2 = 880J/kg.K; Đun sôi t = 100

Bếp dầu hỏa: q = 44.106 J/kg; H = 30%

Lượng dầu m = ?

Lời giải: 

Nhiệt lượng cần đế đun nóng nước

Q1 = m1C1(t2 - t1) = 2.4200(100 - 20) = 672 000J

Nhiệt lượng cần đế đun nóng ấm

Q2 = m2C2(t2 - t1) = 0,5.880.(100 - 20) = 35 200 J

Nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra để đun nóng ấm và nước:

Q = Q1+ Q2 = 707 200J

Tổng nhiệt lượng do dầu tỏa ra:

\({Q_{tp}} = {\dfrac{100}{30}}Q = {\dfrac{100}{30}}.707200 = 2357333J\)

Vì Qtp  = m.q nên \(m = {\dfrac{Q_{tp}}{q}} = {\dfrac{2357333}{46.10^6}} \approx 0,05kg\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 26.4 trang 72 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.4 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa?

 • Bài 26.5 trang 72 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.5 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C.

 • Bài 26.6 trang 72 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.6 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ?

 • Bài 26.7 trang 72 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.7 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết:

 • Bài 26.8 trang 72 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.8 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:

 • Bài 26.9 trang 72 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.9 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Để đun sôi một lượng nước bằng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu.

 • Bài 26.10 trang 73 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.10 trang 73 sách bài tập Vật lí 8. Khi dùng lò hiệu suất H1 để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q1.

 • Bài 26.11 trang 73 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.11 trang 73 sách bài tập Vật lí 8. Một bếp dầu hỏa có hiệu suất 30%

 • Bài 26.2 trang 71 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.2 trang 71 sách bài tập Vật lí 8. Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình để chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây.

 • Bài 26.1 trang 71 SBT Vật lí 8

  Giải bài 26.1 trang 71 sách bài tập Vật lí 8. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.