Bài 24.11 trang 66 SBT Vật lí 8


Giải bài 24.11 trang 66 sách bài tập vật lí 8. Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

Đề bài

Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

a) của 8 phút đầu

b) của 12 phút tiếp theo

c) của 4 phút cuối

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

a) Q1 =  m.c Δt = 0.5.4200.(60 - 20)

= 84 000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút: \({q_1} = \displaystyle{{{Q_1}} \over 8} = 10500J\)

b) Q2 =m.c Δt = 0.5.4200.(60 - 20)

= 84 000J

Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: \({q_1} = \displaystyle{{{Q_2}} \over {12}} = 7000J\)

c) Do 4 phút cuối nước không thay đổi nhiệt độ nên Q3 = 0; q3 = 0 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài