Bài 2 trang 85 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 85 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau:

1. ☐ Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội Tưởng Giới Thạch đã tràn vào miền Bắc xâm lược nước ta.

2. ☐ Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

3. ☐ Để giải quyết nạn đói, Đảng và chính phủ kêu gọi nhân dân cả nước tự nguyện đóng góp tiền của và phát động phong trào "tuần lễ vàng”.

4. ☐ Hiệp ước Hoa Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con đường; hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, hoặc hòa hoãn nhân nhượng để tránh tình trạng phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

5. ☐ Việc kí hiệp định Sơ bộ ngày (6 - 3 - 1946) và Tạm ước ngày (4 - 9 - 1946) đã tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp lâu dài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 24. CUộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

2. ☒ Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc”.

4. ☒ Hiệp ước Hoa Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con đường; hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, hoặc hòa hoãn nhân nhượng để tránh tình trạng phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

5. ☒ Việc kí hiệp định Sơ bộ ngày (6 - 3 - 1946) và Tạm ước ngày (4 - 9 - 1946) đã tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp lâu dài.

* Câu sai là: 

1. ☒ Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội Tưởng Giới Thạch đã tràn vào miền Bắc xâm lược nước ta.

3. ☒ Để giải quyết nạn đói, Đảng và Chính phủ kêu gọi nhân dân cả nước tự nguyện đóng góp tiền của và phát động phong trào” tuần lễ vàng”.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 86 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 86 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng và Chính Phủ đã thực hiện để giải quyết nạn đói, nạn dốt

 • Bài 4 trang 86 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 86 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

 • Bài 5 trang 87 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 87 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã làm gì trước âm mưu và hành động xâm lược

 • Bài 1 trang 84 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí