Bài 1 trang 84 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyết căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện pháp

A. Quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước, tổ chức “ngày đồng tâm”, lập hũ gạo cứu đói.

B. Nghiêm trị những kẻ đầu cơ, tích trữ gạo.

C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

D. Kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của cả nước.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết:

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyết căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất.

Chọn C

Câu 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ nhằm

A. Xóa nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động.

B. Chăm lo đời sống cho nhân dân.

C. Giáo dục tinh thần yêu nước và ý thức cách mạng cho nhân dân.

D. Xóa các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong nhân dân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết:

Để xóa nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động, ngày 8 - 9 - 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Các cấp học đều phát triển mạnh. Nội dung và phương pháp giáo dục bước đầu được đổi mới: theo tinh thần dân tộc và dân chủ.

Chọn A

Câu 3

Trong những năm 1945 - 1946, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào gì để góp phần giải quyết khó khăn về tài chính

A. Ngày đồng tâm

B. Tăng gia sản xuất

C. Không một tấc đất bỏ hoang

D. Xây dựng "Quỹ độc lập" và "tuần lễ vàng"

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết:

Nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính. Chính phủ kêu gọi tinh thần nguyện đóng góp của nhân dân. Hưởng ứng xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng" do Chính phủ phát động, đồng bào cả nước hăng hái đóng góp tiền của và vàng, bạc.

Chọn D

Câu 4

Nhân dân Nam Bộ bắt đầu cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ngày

A. 2 - 9 - 1945

B. 23 - 9 - 1945

C. 23 - 10 - 1945

D. 23 - 9 - 1946

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Lời giải chi tiết:

Được sự giúp đỡ của quân Anh, đêm 22 rạng sáng 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn. Mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 85 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 85 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 86 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 86 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng và Chính Phủ đã thực hiện để giải quyết nạn đói, nạn dốt

 • Bài 4 trang 86 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 86 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

 • Bài 5 trang 87 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 87 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã làm gì trước âm mưu và hành động xâm lược

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí