Bài 2 trang 142 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 142 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu

Đề bài

Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau về quá trình thống nhất Đức, hoặc nội chiến ở Mĩ.

1. Người lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là ...

2. Năm 1866, Phổ gây chiến với Vương quốc ...

3. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành tại ...       

4. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và Italia đều mang tính chất ...

5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mĩ bao gồm ... bang.

6. Người kí sắc lệnh giải phóng nô ... đến ...

7. Cuộc nội chiến ở Mĩ diễn ra từ ... đến...        

8. Cuộc nội chiến ở Mĩ còn được gọi là ...    

9. Đảng có chủ trương giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Đảng ...    

10. Khẩu hiệu thống nhất đất nước của Bixmác là ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a và mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Lời giải chi tiết

1. Người lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là Bixmác

2. Năm 1866, Phổ gây chiến với Vương quốc Áo

3. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành tại Cung điện Vecxai (Pháp)       

4. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và Italia đều mang tính chất cuộc cách mạng tư sản

5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mĩ bao gồm 13 bang.

6. Người kí sắc lệnh giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Lin-con

7. Cuộc nội chiến ở Mĩ diễn ra từ 1861 đến 1865

8. Cuộc nội chiến ở Mĩ còn được gọi là chiến tranh li khai

9. Đảng có chủ trương giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Đảng Cộng hoà

10. Khẩu hiệu thống nhất đất nước của Bixmác là thống nhất nước Đức "từ trên xuống" bằng chính sách "sắt và máu".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 1 trang 140 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí