Bài 1 trang 140 SBT sử 10


Giải bài tập 1 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Đề bài

1. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là

A. Sự bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản.

B. Bị sự thống trị của đế quốc Áo.

C. Đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

D. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất.

2. Lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là

A. Giai cấp vô sản. 

B. Giai cấp tư sản.

C. Quý tộc quân phiệt.

D. Tư sản và quý tộc phong kiến

3. Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm:

A. 8 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do.

B. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do.

C. 28 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

D. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

4. Sau khi đế chế được thành lập, Bixmác

A. là vua nước Đức thống nhất.

B. là Hoàng đế nước Đức thống nhất.

C. là Thủ tướng nước Đức thống nhất.

D. là Tổng thống nước Đức thống nhất.

5. Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp, vì

A. Phổ muốn sáp nhập Pháp vào lãnh thổ của mình.

B. Phổ muốn Pháp suy yếu về kinh tế.

C. Pháp cản trở quá trình thống nhất đất nước của Phổ.

D. Pháp có những hành động khiêu khích, xâm lấn đất đai của Phổ.

6. Giữa thế kỉ XIX, Italia có đặc điểm giống nước Đức là

A. Bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

B. Có nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển.

C. Chịu sự thống trị của đế quốc Áo.

D. Tầng lớp quý tộc tư sản hoá nắm chính quyền.

7. Năm 1861, ở Mĩ đã diễn ra sự kiện lịch sử

A. Nội chiến bắt đầu.

B. Lincôn trúng cử Tổng thống.

C. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư.

D. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ.

8. Hãy kết nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện lịch sử ở cột bên phải cho phù hợp.

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

1. Năm 1864

a) Phổ gây chiến với Áo.

2. Năm 1866

b) Phổ gây chiến với Pháp.

3. Năm 1870

c) Phổ tấn công Đan Mạch.

4. Năm 1871

d) Hiến pháp mới của nước Đức được thông qua.

A. 1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a.

B. 1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – d.

C. 1 – a; 2 – d; 3 – c; 4 – b.

D. 1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – c.

9. Hãy sắp xếp sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Nội chiến ở Mĩ.

1. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành.

2. Nội chiến bùng nổ.

3. Quân đội Liên bang chiến thắng. Nội chiến chấm dứt.

4. Tổng thống Lincôn kí Sắc lệnh cấp đất miền Tây cho dân di cư.

A. 1, 3, 4, 2.              C. 4, 2, 3, 1.

B. 2, 4, 1, 3.              D. 3, 1, 2, 4.

10. Biểu hiện nào chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới vào giữa thế kỉ XIX?

A. Các nước thuộc địa đã giành được độc lập dân tộc.

B. Các nước tư bản phân chia xong thuộc địa.

C. Chế độ phong kiến đã sụp đổ hoàn toàn trên phạm vi thế giới.

D. Các cuộc cách mạng tư sản đã thắng lợi, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Lời giải:

Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Lời giải:

Lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là quý tộc quân phiệt.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Lời giải:

Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm 18 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Lời giải:

Sau khi đế chế được thành lập, Bixmác là Thủ tướng nước Đức thống nhất.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Lời giải:

Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp, vì Pháp có những hành động khiêu khích, xâm lấn đất đai của Phổ.

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a

Lời giải:

Giữa thế kỉ XIX, Italia có đặc điểm giống nước Đức là bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

Chọn: A

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Lời giải:

Năm 1861, Cuộc nội chiến bắt đầu ở Mĩ.

Chọn: A

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Chọn: B

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Chọn: B

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Lời giải:

Các cuộc cách mạng tư sản đã thắng lợi, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới vào giữa thế kỉ XIX

Chọn: D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
  • Bài 2 trang 142 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 142 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí