Bài 1 trang 143 SBT sử 10


Đề bài

1. Năm 1903 là dấu mốc

A. Xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới.

B. Xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới.

C. Xuất hiện chiếc tàu thuỷ đầu tiên trên thế giới.

D. Xuất hiện chiếc tàu hoả đầu tiên trên thế giới.

2. Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

A. Toán học.               C. Hoá học.

B. Vật lí học.               D. Sinh học.

3. Tầng lớp tư bản tài chính có đặc điểm

A. Là sự kết hợp giữa các nhà tư bản trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Là sự kết hợp giữa các nhà tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng.

C. Là tầng lớp chuyên sử dụng tài chính như một công cụ đi xâm lược thuộc địa.

D. Là tầng lớp tư bản chuyên hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

4. Quá trình tập trung sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả

A. Kinh tế bị đình trệ.

B. Xuất hiện bộ phận tư bản công nghiệp.

C. Các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn.

D. Xuất hiện giai cấp công nhân.

5. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

A. Xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.

B. Sự ra đời các tổ chức độc quyền.

C. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa.

D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

6. Các nước tư bản Âu - Mĩ đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa vào khoảng thời gian nào?

A. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

B. Nửa đầu thế kỉ XIX.

C. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

D. Nửa đầu thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Năm 1903 là dấu mốc xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực Vật lí học.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Lời giải:

Tầng lớp tư bản tài chính có đặc điểm là sự kết hợp giữa các nhà tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Lời giải:

Quá trình tập trung sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Lời giải:

Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là sự ra đời các tổ chức độc quyền.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Lời giải:

Các nước tư bản Âu - Mĩ đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa vào khoảng cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 144 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học

  • Bài 3 trang 144 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.